Våra tjänster

Expertområden

Försvar och säkerhet

Rud Pedersen Public Affairs kan hjälpa företag att identifiera risker och strategiskt påverka politiska frågor.

Vi kan guida företag genom komplexa upphandlingsprojekt inklusive koordinering över landsgränser.

Genom vår rådgivning följer vi våra kunders framsteg och säkerställer att de är fullt informerade i varje skede av processen.

Energi och industri

I en allt mer medveten omvärld behöver företag både profilera sig och bidra till att lösa klimat- och miljöutmaningar.

Rud Pedersen Public Affairs är specialiserade på att förstå och analysera politiska beslut som rör hållbarhet- och miljöfrågor.

Vi hjälper våra kunder att på bästa möjliga sätt navigera inom dessa områden, vilket resulterar i stärkta intressentrelationer och förbättrad lönsamhet.

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

FMCG är ett område som är under ständig granskning och utveckling. En aktiv dialog med beslutsfattare och opinionsbildare är därför avgörande inom detta område.

Rud Pedersen Public Affairs har lång erfarenhet av att hantera affärer inom FMCG-marknaden.

Vi erbjuder våra kunder strategisk rådgivning och hjälper företag att analysera politiska och regulatoriska risker.

Finansmarknad

På Rud Pedersen Public Affairs har vi många års erfarenhet från arbete inom finanssektorn både i Norden och EU.

Vi förstår betydelsen av offentlig legitimitet för finanssektorn och hur politiken påverkar finansmarknaderna, samt vikten av en välfungerande finanssektor för att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Infrastruktur och transport

Frågor som rör infrastruktur och transporter är en integrerad del av all miljö-, regional- och företagspolitk.

Dessutom är staten, inte sällan också ytterst involverad genom ägande eller reglering.

Rud Pedersen Public Affairs har insikt i pågående nationella och regionala planer och vet var och när i processen besluten fattas.

Fastigheter och stadsutveckling

Fastighetsmarknaden måste ta hänsyn till både nationell och lokal praxis.

Rud Pedersen Public Affairs har lång erfarenhet av att arbeta i denna komplexa miljö och vi har framgångsrikt hanterat olika fastighetsfrågor som till exempel offentliga planerings- och upphandlingsprocesser.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är en sektor som ständigt utvecklas och förändras. Samtidigt är systemen komplexa och kräver expertis för att kunna navigera i.

Rud Pedersens erfarna team erbjuder högkvalitativ rådgivning för att navigera i den komplexa hälso- och sjukvårdssektorn. Med djup förståelse för den nordiska miljön och ett europeiskt perspektiv från vårt Brysselkontor, hjälper vi framgångsrikt våra kunder att nå sina mål.

Sammanfattning av våra tjänster

Ge uppdragsgivare en röst

Rud Pedersen erbjuder stöd för skapande av arenor för demokratiska samtal, som ger möjlighet till dialoglog mellan beslutsfattare och de som påverkas av besluten. Sådana samtal kan också påverka hur den allmänna opinionen ser på en fråga.

Vi stöder våra uppdragsgivare i att förmedla relevant information om vilka konsekvenser beslut kommer få. Beslutsfattare, tjänstemän och rådgivare behöver heltäckande underlag när de ska fatta beslut.

Vi erbjuder våra kunder tjänster som strategisk rådgivning, planering och genomförande av arrangemang, mediakontakter och PR-drivna kampanjer. Vi följer alla relevanta regelverk på alla våra marknader.

Kontakta oss

Kontakta vårt expertteam idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att nå dina mål genom strategiskt Public Affairs-arbete.