Våra tjänster

Expertområden

Server Render

Server Render

Sammanfattning av våra tjänster

Ge uppdragsgivare en röst

Rud Pedersen erbjuder stöd för skapande av arenor för demokratiska samtal, som ger möjlighet till dialoglog mellan beslutsfattare och de som påverkas av besluten. Sådana samtal kan också påverka hur den allmänna opinionen ser på en fråga.

Vi stöder våra uppdragsgivare i att förmedla relevant information om vilka konsekvenser beslut kommer få. Beslutsfattare, tjänstemän och rådgivare behöver heltäckande underlag när de ska fatta beslut.

Vi erbjuder våra kunder tjänster som strategisk rådgivning, planering och genomförande av arrangemang, mediakontakter och PR-drivna kampanjer. Vi följer alla relevanta regelverk på alla våra marknader.