Vi hjælper ledere med at navigere i samfundet

Vores rådgivning bygger på solid forståelse for samfund, politik og kommunikation – suppleret af analytisk tilgang til at forstå og håndtere virksomheders forretningsstrategiske udfordringer.

Vi har en bred vifte af relevante kompetencer og redskaber. Det betyder, at vi kan hjælpe vores kunder i forhold til mange snitflader til samfundet.

Logo
Vi hjælper vores kunder med at få en stemme, så de bliver hørt i debatten om fremtidens samfund og rustet til at håndtere interne og eksterne kriser.
Logo
Vi kobler vores indsigter om politik, samfund og kommunikation med forretningsstrategi og -udvikling.
Logo
Vi hjælper ikke alene i Danmark. Vi løser problemer på tværs af grænser sammen med vores kolleger på de 18 andre europæiske selskaber i Rud Pedersen Group.

Services

Et større samfundsansvar
Færre og færre af virksomhedernes udfordringer bliver alene løst i det politiske miljø på Christiansborg.
Store dele af samfundet – medier, medarbejdere, organisationer, ngo’er m.fl. – følger de demokratiske processer tæt og forventer åbenhed og engagement fra alle dem, der på forskellig vis deltager i samfundets udvikling.

Det stiller krav til virksomheder og organisationer om ikke alene at skabe værdi for deres aktionærer, men også at opbygge legitimitet og politisk kapital for at sikre gennemslagskraft og indflydelse i samfundet.

Rud Pedersen yder strategisk rådgivning i dette farvand ved at koble vores indsigter om politik, samfund og kommunikation med forretningsstrategi og -udvikling.

Vi er Danmarks bedste rådgivere

I en konsulentvirksomhed er der i bund og grund kun én ting, der skaber værdi: Dygtige rådgivere. Derfor er det også vores allervigtigste opgave at tiltrække, fastholde og udvikle de største talenter og at styrke samarbejdet med vores erfarne eksperter.

Et stærkt team med global rækkevidde

Rud Pedersen Danmark A/S er en del af Rud Pedersen Group og er et af Europas største public affairs- og kommunikationsbureauer.

Mød folkene bag Rud Pedersen

Vores rådgivning bygger på en solid forståelse for samfund, politik og kommunikation – suppleret af en dyb faglighed inden for en række sektorer samt en analytisk tilgang til at forstå og håndtere virksomheders forretningsstrategiske udfordringer.

Kontakt os

CEO Jens Hjorth-Larsen +45 53547012

COO Louise Simoni +45 61698344