Finding solutions. Sparking progress.

Mötesplatsen för affärer och politik

I en allt mer digitaliserad och globaliserad värld kan
Public Affairs vara ett svårnavigerat område. Det är här vi kommer in i bilden.

Vad är Public Affairs?

Public Affairs handlar om relationen mellan den privata och offentliga sektorn. I likhet med PR, ligger strategisk kommunikation i hjärtat av Public Affairs. Public Affairs hjälper till att bygga relationer och säkerställa en plattform där våra kunder kan göra sin röst hörd och kommunicera sitt perspektiv till relevanta aktörer.

När behövs Public Affairs-rådgivning?

Ett företag vill bygga relationer, delta i upphandlingar eller samarbeta med offentliga institutioner och behöver rådgivning och vägledning för att navigera de olika processerna och etablera relationer.

Ett företag expanderar till nya länder där lagar, regler och den offentliga debatten skiljer sig och lokal expertis eller engagemang krävs.

Ett företag påverkas negativt av en ny eller existerande reglering.

Hur kan Rud Pedersen Public Affairs hjälpa ditt företag?

Rud Pedersen Public Affairs är en av Europas ledande Public Affairs-byråer och består av skickliga konsulter med starka nätverk i Norden och Centraleuropa.

Vi kan hjälpa ert företag att förutse policyförändringar, utveckla skräddarsydda strategier, och engagera relevanta aktörer allt utifrån er målsättning.