Hur vi arbetar

Vår syn på Public Affairs

För oss är Public Affairs bryggan mellan näringsliv och politik.

Vi tillför en länk mellan lagstiftningsprocessen, opinionsbildning och den offentliga förvaltningen för att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

Vi ser samband

Vi hjälper våra kunder att se hur nationella marknader hänger samman, hur regulatoriska förändringar i ett land påverkar beslut i flera länder och hur den allmänna opinionens förändring påverkar politik och myndigheter, allt i syfte att lösa våra uppdragsgivares problem.

Utifrån perspektiv

Vi ger våra kunder den helhetsbild, förståelse för samhällsdebatten och politiska processer som behövs för att bilda opinion och nå fram till beslutsfattare i för dem avgörande frågor.

Balanserad analys

Vi sätter samman team av konsulter med olika politiska åsikter och erfarenheter. Detta ger våra kunder den mest informerade, detaljerade rådgivningen och strategin.

Vår process

Politisk analys är själva grunden i det arbete vi utför med våra kunder och det är nödvändigt för att kunna föreslå effektiva åtgärder och lösningar på klienternas utmaningar. Analysen anpassas till den specifika kundens utgångspunkt och ambitionsnivå.

Analysen ger en tydlig bild av både möjligheter och utmaningar så att våra kunder ska få en förståelse för, insikt i och verktyg för att kunna navigera i policylandskapet som en långsiktig och hållbar partner till beslutsfattare. Analysen utgör således ett verktyg för strategiska val för att främja kundens mål.

Vårt löfte

Server Render

Server Render