Viestintätiimimme on kumppanisi kaikissa viestinnän haasteissa. Asiantuntemuksemme perustuu yhteiskunnan mekanismien ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiseen. Erityisesti sytymme organisaatiosi muutoksesta ja sen mahdollistamisesta viestinnän keinoin.

Työskentelemme usein yhteistyössä vaikuttajaviestinnän kollegoidemme sekä Rud Pedersenin muiden maiden tiimien kanssa. Lisäksi meillä on tukenamme eri tarpeisiin valikoidut kotimaiset huippuosaajat.

Viestinnän palvelut ​

Suunnittelemme räätälöityjä ratkaisuja strategiseen viestintään ja muutoksen hallintaan. Lähdemme tueksesi sekä pitkäkestoiseen yhteistyöhön että tiukkoihin, lyhytkestoisiin projekteihin. 

Strategiatyö

Viestintästrategiat koko organisaatiolle ja projekteille

 • Ajatusjohtajuusohjelmien (”thought leadership”) rakentaminen

Brändistrategiat

 • Brändin positiointi, sisältö, visuaalinen identiteetti ja mittaus

Vastuullisuusstrategiat

 • Strategiaprosessi sidosryhmien osallistamisesta fokusalueiden valintaan ja mittariston rakentamiseen
 • Vastuullisuuden kaupallistaminen

Liiketoimintastrategioiden fasilitointi

 • Osallistava liiketoiminnan strategiaprosessi B2B- ja B2C- liiketoiminnoille

Muutoksenhallinta

 • Organisaatioiden muutosprosessien sparrus, fasilitointi ja tukeminen 
 • Muutoshankkeiden viestinnällistäminen, esimerkiksi strategia-/muutostarinan kiteyttäminen ja kertomisen keinot
 • Työkalut henkilöstön sitouttamiseksi muutoksen toteuttajiksi mm. lähettiläsohjelmat ja keskijohdon koulutukset
 • Viestintäorganisaatioiden uudistaminen ja rekrytointituki
 • Liiketoiminnan ja viestinnän yhteensovittaminen 
 • Hallituksen ja johdon sparraus

Ulkoinen viestintä

 • Mediasuhteet ja -sisällöt
 • Mediakoulutukset
 • Kriisiviestintä, mm. valmiuksien auditointi ja rakentaminen, johdon koulutukset ja simulaatiot sekä tuki akuutissa kriisitilanteessa tai sen uhatessa
 • Omien kanavien hyödyntäminen, sisällöntuotanto, some- ja vaikuttajakampanjat

Sisäinen viestintä

 • Strategia, tarkoitus ja suunta - ja keinot niiden viestimiseen
 • Organisaation erityispiirteiden kiteyttäminen ja niiden jalkauttaminen organisaatioon
 • Työnantajamielikuvan ja -kokemuksen kehittäminen 
 • Sisältöjen suunnittelu ja kanavastrategiat