Palvelut

Erikoisalojamme

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto ja lääkeala ovat säädellyimpiä toimialoja Euroopassa. Ne ovat myös jatkuvassa muutoksessa: rajalliset resurssit ja nopeasti kehittyvien innovaatioiden markkinoille saaminen edellyttävät jatkuvaa vuoropuhelua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Suomessa on lisäksi käynnissä historiallinen terveydenhuollon rakennemuutos. Myös EU on vahvistamassa rooliaan terveydenhuollossa. Terveydenhuollon osaamisemme on vahvaa kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa tarjoamme asiakkaillemme vahvaa kokemusta ja näkemystä terveydenhuollosta ja lääkealalta niin yksityiseltä kuin julkiselta sektoriltakin. Lisäksi asiakkaidemme tukena on vahva tiimi EU:n sydämessä Brysselissä.

Turvallisuus ja puolustus

Meillä on kokemusta vaativista, kansainvälisistä puolustusalan hankintaprojekteista ja rajat ylittävistä yritysyhteistyöhankkeista. Autamme yrityksiä tunnistamaan kriittisiä riskejä ja vaikuttamaan strategisesti poliittisesti merkittäviin asioihin EU:ssa. Huolehdimme siitä, että asiakkaamme ovat ajan tasalla hankkeisiinsa liittyvän päätöksenteon etenemisestä ja että neuvonantomme on oikea-aikaista. Asiantuntijatiimissämme on pitkäaikaista kokemusta maanpuolustuksesta ja puolustushallinnosta.

Energia ja ympäristö

Nykypäivänä on tärkeää pystyä osoittamaan olevansa osa ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvien haasteiden ratkaisua. Yhä ympäristötietoisemmat kuluttajat, asiakkaat, työntekijät, osakkeenomistajat ja sijoittajat odottavat vastuullisuutta yrityksiltä, organisaatioilta ja julkisilta toimijoilta. Meillä on vahvaa osaamista ympäristökysymyksistä ja kestävään kehitykseen liittyvästä politiikasta. Tuemme asiakkaitamme muun muassa tarjoamalla täsmällistä tilanneanalyysiä, vahvistamalla sidosryhmäsuhteita ja rakentamalla vaikuttavaa viestintää – ja sitä kautta parantamaan myös asiakkaidemme tulosta pitkäjänteisesti.

Rahoitustoimiala

Tehokkaasti toimivat rahoitusmarkkinat mahdollistavat talouskasvua ja edistävät uusien työpaikkojen syntymistä. Toisaalta alan yhteiskunnallisesti merkittävän roolin vuoksi myös markkinoiden sääntelylle on olemassa vahvat perusteet. Meillä Rud Pedersenillä on pitkä historia työskentelystä finanssialan kysymysten parissa Pohjoismaissa. Ymmärrämme, miten politiikka vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

ICT

Liittyivätpä asiakkaidemme kysymykset infrastruktuuriin, tietosuojasääntelyyn, tekijänoikeuksiin tai digitalisaatioon yleisesti, tiimillämme on valmiudet auttaa asiakkaitamme löytämään liiketoiminnan näkökulmasta tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja. Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittyessä EU:n rooli sääntelijänä vahvistuu ja pystymme tarjoamaan paikallisen asiantuntemuksen lisäksi myös ammattitaitoista tukea Brysselissä.

Kulutustavarakauppa

Kulutustavaraliiketoimintaan kohdistuu jatkuvaa sääntelypainetta sekä kansallisten että kansainvälisten päättäjien ja kansalaisjärjestöjen taholta. Aktiivinen vuoropuhelu poliitikkojen, mielipidevaikuttajien ja yrittäjien välillä on elintärkeää. Työskentelemme monipuolisesti alan eri toimijoiden kanssa. Neuvomme asiakkaitamme heidän strategisessa työssään ja autamme heitä analysoimaan ja arvioimaan poliittisia ja sääntelyyn liittyviä riskejä valmistaaksemme heitä mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin.

Liikenne ja infrastruktuuri

Liikenne ja infrastruktuuri ovat osa kasvu- ja elinkeinopolitiikkaa, ympäristöpolitiikkaa ja aluepolitiikkaa. Lisäksi valtio itse on usein vahvasti mukana – omistajuuden, tukien ja/tai sääntelyn kautta. Meillä on näkemystä kansallisista suuntaviivoista, alueellisesta kehityksestä ja tärkeimmistä päätöksentekijöistä, minkä ansiosta voimme auttaa asiakkaitamme strategisessa suunnittelussa, ennakoinnissa ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa.

Rakentaminen ja kaavoitus

Kasvavilla kaupunkiseuduilla kaavoitus luo usein myös poliittisia kiistoja ja päättäjien ymmärrys kaikista olemassaolevista näkökulmista on keskeistä, jotta mahdollisimman hyvään lopputulokseen voidaan päästä. Rud Pedersen Public Affairsilta löytyy vahvaa osaamista kaavoitusprosesseista ja poliittisesta ympäristöstä suurissa suomalaisissa kaupungeissa.

Yhteenveto palveluistamme

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on demokratian mahdollistama oikeus ja hyvän poliittisen päätöksenteon edellytys. Edistämme avointa ja rehtiä yhteistyötä eri yhteiskunnan toimijoiden välillä.

Yhdistämme asiakkaidemme strategiset tavoitteet toimintaympäristön odotuksiin ja varmistamme organisaation valmiudet sekä ennakoida tulossa olevia muutoksia että edistää yhteiskuntapoliittisia tavoitteitaan.

Palvelumme kattavat kaikki toimintaympäristön ymmärtämiseen ja yhteiskuntasuhteiden hoitamiseen liittyvät tarpeet poliittisesta analyysistä aina yhteydenpitoon avainpäättäjien ja sidosryhmien kanssa. Edunvalvonnan tueksi meillä on tarjota myös laaja-alaista viestinnän ja mediatyön osaamista.

Noudatamme asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä ja eettisiä ohjeita kaikilla markkinoillamme.

Esimerkkejä töistämme

Tarvitsetko muita palveluita?

Rud Pedersenillä on tarjota edellä kerrotun lisäksi laajemmin myös erilaisia suunnitteluun ja viestintään liittyviä palveluja sekä henkilöhakupalvelua.