Jouni Punnonen

Senior Consultant​ Finland

Jouni Punnonen on Rud Pedersenillä erikoistunut energiaan, ilmastonmuutokseen sekä teollisuuden ympäristökysymyksiin työskenneltyään pitkään yritysten ja edunvalvontaorganisaatioiden parissa.​

Jouni siirtyi Rud Pedersenille työskenteltyään energiasektorilla lukuisten organisaatioiden palveluksessa, muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitossa sekä Metsäteollisuuden johtotehtävissä. ​

Jouni on verkostoitunut hyvin poliitikko- ja virkamieskuntaan ja hänellä on erinomainen tuntemus poliittisen päätöksenteon prosesseista niin Suomessa kuin EU-tasollakin. ​