Dag Kjetil Øyna

Senior Advisor, Norway

Dag Kjetil kommer fra stillingen som Fagsjef mat, handels- og næringspolitikk i NHO Mat og Drikke. Han har omfattende erfaring fra politikkpåvirkning for mat- og drikkeindustrien, og har bistått bedrifter med regelverk og rammebetingelser i mer enn tjue år. Han har også jobbet med bærekraft i verdikjeder, med forebygging av barnearbeid, bedring av den sosiale og økonomiske situasjonen for bønder og arbeidere, samt reduksjon av avskoging og miljøforringelse. Han har tidligere også arbeidet med arbeidsrett og relasjoner mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Øyna har erfaring med forhandlinger, fra bedrifts- til FN-nivå, og har vært oppnevnt i flere ulike offentlige komitéer.

Dag Kjetil er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.