Våre tjenester

Våre tjenester

Hos oss får du hjelp med alt fra myndighetskontakt og strategisk kommunikasjon til posisjonering, markedstilgang, PR og krisehåndtering.

Vi forstår hva som er viktig både for næringsliv, organisasjoner, myndigheter, politikere og media. Vi gir deg ærlige og tydelige råd om hvem du bør snakke med om hva, til hvilken tid og på hvilken måte.

Klikk på listen til venstre for å lese om noen våre tjenester.

Helse

Rud Pedersen har dyp innsikt og bred kompetanse på både det politiske og helsefaglige feltet. Vi er eksperter på det norske helsesystemet og hvordan den politiske debatten og beslutningsprosessene påvirker din virksomhet, samt hvordan beslutningstakerne jobber.

Det handler om å definere hva den enkelte trenger og forstå hvordan det private og offentlige tenker og fungerer. Dette kan være gjennom budskapsutvikling, strategi, den gode 1:1-samtalen, rundebordsamtaler, konferanser, interessentanalyser eller store helseøkonomiske analyser. Hver utfordring krever sin egen individuelle løsning.

Forsvar og sikkerhet

Rud Pedersen har et spesialisert forsvars- og sikkerhetsteam med lang erfaring fra sektoren. Vi bistår selskaper med strategisk posisjonering innen forsvars- og sikkerhetsmarkedet i Norge og Europa.
Vi tilbyr strategisk rådgivning og myndighetskontakt i forkant, underveis og etter komplekse anskaffelsesprosesser av forsvars- og sikkerhetsmateriell. Vi tilbyr også rådgivning og operativ støtte i forbindelse med politiske beslutningsprosesser, samt PR og mediekontakt.

Energi, klima og industri

Vi bistår våre kunder med å navigere og forstå de regulatoriske og politiske omstillingsprosessene som følger av nullutslippsagendaen. Våre kunder jobber i sektorer som stadig møter omstillingskrav og nye reguleringer. Det å være en proaktiv del av løsningene på klimaendringer og energiomstillingen er virksomhetskritisk for bedrifter.

Vi er spesialister på å forstå og analysere politiske beslutninger innen fagfeltet energi, bærekraft, industri og miljø. Vi jobber både strategisk og operativt sammen med kundene våre slik at de finner fremtidsrettede, robuste løsninger som resulterer i sterke relasjoner og et solid omdømme.

Samferdsel og infrastruktur

Vi bistår selskaper og organisasjoner med å forstå det norske markedet for samferdsel-, infrastruktur og mobilitet for på den måten å optimalisere sin forretningsstrategi.

Vi jobber både strategisk og operativt og bistår kunder med samfunns- og myndighetskontakt, omdømmebygging, partnersøk, kommunikasjon samt posisjonering i forkant av, under og i oppfølgingen av offentlige anbud.