Ukrainan jälleenrakennuksen aika on nyt

Artikkelit
8. marrask. 2023 klo 07.04

Rud Pedersenin Ukrainan toimiston vetäjä Myron Wasylyk vieraili marraskuun alussa Suomessa. Wasylykin viesti Suomelle oli selvä: Ukrainan jälleenrakennus on jo alkanut ja Suomen kannattaa edetä nopeasti, ettei se jää kelkasta.

Marraskuussa 2023 Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta on kulunut yli puolitoista vuotta. Kiovassa asuva Wasylyk kertoo, että sota on edelleen läsnä arjessa, vaikka alue on kaukana etulinjasta.

'’Useina päivinä Kiovassa eletään täysin tavallista elämää; ihmiset käyvät töissä, ostoksilla, ravintoloissa ja elokuvissa. Ilmahälytyksiä tulee edelleen kuitenkin säännöllisesti ja niiden aikana on siirryttävä pommisuojiin. Vaikeinta nykyisessä tilanteessa on monille se, että perheet joutuvat olemaan erossa toisistaan.’’

Vaikka sodan odotetaan jatkuvan vielä pitkään, jälleenrakennus on jo alkanut. Wasylyk kertoo, että liiketoiminnan jatkumisella sodan aikana on ollut Ukrainalle suuri merkitys.

’’Yritykset ovat jatkaneet toimintaansa sodan aikana ja tuotteita sekä palveluita edelleen tuotetaan, myydään ja viedään Ukrainassa. Liiketoiminnan jatkuvuus on toiminut maan ja talouden kulmakivenä, sillä sen avulla on pystytty rahoittamaan ja ylläpitämään hallinnon sekä asevoimien toimintakykyä.’’

Suunnitelmat ja edellytykset jälleenrakennukseen ovat olemassa

Wasylyk kertoo, että Ukrainan taloudessa on jo näkynyt positiivista kehitystä. Ulkomaiset suorat investoinnit ovat kasvaneet, inflaatio on laskenut ja bruttokansantuotteen on arvioitu kasvavan tulevana vuonna. Kansainvälisen valuuttarahaston myöntämä 15,6 miljardin dollarin rahoitusohjelma tukee talouden vakauttamisessa ja jälleenrakennuksessa seuraavan neljän vuoden aikana.

’’Investoinneilla on merkittävä rooli infrastruktuurin ja talouden jälleenrakentamisessa. Esimerkiksi Mustanmeren satamien sulkemisen jälkeen monien maatalousalan yrityksien on täytynyt rakentaa ja kehittää uusia varastoja sekä infrastruktuuria Ukrainan läntisille alueille. Uusiutuvan energian sektorilla investoinnit aurinko- ja tuulivoimaan ovat auttaneet korvaamaan sodassa menetettyä kapasiteettia’’, Wasylyk kertoo.

Askelmerkit jälleenrakennukseen ovat jo olemassa. The Center for Economic Recovery arvioi, että Ukrainan jälleenrakennuksen kolmesta vaiheesta ensimmäinen on jo käynnissä. Ensimmäisessä vaiheessa tärkeintä on infrastruktuurin rakentaminen ja rahoittaminen. Ukrainan Plan for Restoring Ukraine-ohjelmaan sisältyy lisäksi yksityisten investointien stimulointi, EU-integraation syventäminen sekä maan sisäinen kehittäminen muun muassa rakennusstandardien ja sosiaaliturvajärjestelmän osalta.

Pidemmällä tähtäimellä Ukrainassa on Wasylykin mukaan paljon potentiaalia kehitykseen muun muassa puolustuksen, energian, teknologian, maatalouden ja terveydenhuollon sektoreilla. Lisäksi maasta löytyy toimivat instituutiot, resursseja, osaamista ja ennen kaikkea vahva tahtotila kehitykseen ja jälleenrakennukseen.

Tulevaisuuden kysymyksinä työvoima ja poliittiset muutokset

Suurimpana haasteena tulevaisuuden jälleenrakennuksessa Wasylyk näkee työvoiman puutteen. Sodan alkamisen seurauksena suuri määrä asiantuntemusta ja osaamista on kadonnut eri aloilta.

’’Yhteensä 11 miljoonaa ihmistä eli neljäsosa Ukrainan väestöstä on joutunut pakenemaan ulkomaille tai maan sisällä. Lisäksi asevoimissa toimii tälläkin hetkellä 700 000–1 000 000 kansalaista eturintamalla sekä erilaisissa tukitehtävissä. Sodan päättymisen jälkeen tilanne tulee muuttumaan. Jälleenrakennus on kuitenkin aloitettava jo nyt, jotta ihmiset pääsevät palaamaan koteihinsa mahdollisimman pian.’’

Toinen tulevaisuuden kohtalonkysymys liittyy politiikkaan ja EU-integraatioon. Vaikka EU on osoittanut tukensa Ukrainalle, tiekartta syvempään integraatioon sekä EU-jäsenyyteen ei ole vielä selvä. Wasylyk arvioi, että Ukraina olisi valmis edistämään integraatiota paljon nopeammalla tahdilla kuin mihin EU:n järjestelmä on tällä hetkellä valmis. Integraation pitkittymisen lisäksi sisä- ja ulkopoliittisen ilmapiirin muuttuminen ei ole poissuljettua.

’’Mahdollinen poliittinen epävakaus Ukrainan sisällä sekä lännessä aiheuttaisi haasteita jälleenrakennuksen kannalta. Jälleenrakennus vaatii, että eri sidosryhmät seisovat vahvana ja yhtenäisenä asian takana.’’

Jälleenrakennuksen aika on nyt

Wasylyk muistuttaa, että Ukrainan jälleenrakennus alkaa välittömästi sitä mukaa kun uusia alueita ja kaupunkeja vapautetaan. Aikaa ei ole tuhlattavaksi.

’’Tuhotut tiet, verkkoyhteydet, TV-tornit, asunnot, sairaalat ja koulut pitää rakentaa välittömästi. Kiovan alueella Buchassa jälleenrakennus aloitettiin heti vapauttamisen jälkeen. Asuntojen, teiden ja siltojen rakennus kesti 8–10 kuukautta. Kun alueen läpi ajaa nyt, ei huomaa mistään että vielä viime vuoden helmi-toukokuussa alue oli miehitetty.’’

Wasylyk kertoo, että Ukrainassa otetaan suuria harppauksia myös hallinnossa. Maassa on jo nyt Euroopan mittakaavassakin poikkeuksellisen korkea julkisten palvelujen digitalisaatioaste. Julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä tiivistetään ulkomaisten suorien investointien, työmahdollisuuksien ja jälleenrakennuksen edistämiseksi. Wasylykin mukaan länsimaisten yrityksien tukea ja asiantuntemusta tarvitaan muun muassa lainsäädännön ja rakennusstandardien kehittämisessä.

Wasylykilla oli myös viesti Suomelle: ’’Älkää olko myöhässä. Suomalaisilla yrityksillä on paljon annettavaa etenkin energian ja infrastruktuurin sektoreilla, joita Ukrainassa tarvitaan. Muut Pohjoismaat ovat jo vahvasti sitoutuneet ja aktiivisia Ukrainan alueiden jälleenrakennuksessa. Suomen kannattaa edetä nopeasti, ettei se jää kelkasta.’’

Wasylyk puhui sidosryhmille aamiaistilaisuudessa 1. marraskuuta. Katso tilaisuuden tallenne täältä.