Täyden palvelun pohjoismainen Public Affairs -tiimi

Artikkelit
22. marrask. 2020 klo 11.59

Suuri kansainvälinen teknologia-alan yritys tarvitsi kattavaa Public Affairs -palvelua eri puolilla Pohjoismaita.

Koska yrityksellä oli liiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, sillä oli syy pysyä ajan tasalla toimialaa koskevasta päätöksenteosta ja poliittisesta ilmapiiristä sekä tarve vuoropuhelulle päättäjien ja virkamiesten kanssa ympäri Pohjolaa.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ollut omaa yhteiskuntasuhteisiin ja päättäjäviestintään erikoistunutta tiimiä Suomessa eikä muissa Pohjoismaissa.

Näin ollen asiakas tarvitsi tukea pohjoismaisten sidosryhmäverkostojen kartoittamiseen ja ylläpitoon sekä apua maiden poliittisten järjestelmien toiminnan ja prosessien navigointiin.

Ratkaisumme:

Yhteistyössä Kööpenhaminan, Oslon ja Tukholman kollegoidemme kanssa rakensimme yritykselle vahvat suhteet keskeisiin päättäjiin ja yhteiskunnallisiin sidosryhmiin kaikissa neljässä maassa.

Tuimme vaikuttajaviestinnässä aina sidosryhmien kartoittamisesta avainviestien luomiseen ja keskusteluyhteyden ylläpitoon.

Autoimme reagoimaan yrityksen toimintaan vaikuttavaan sääntelyyn ja poliittisiin avauksiin.

Laadimme joka viikko ajantasaisen raportin, jossa toimme esiin yrityksen kannalta huomionarvoisia yhteiskunnallisia kehityskaaria jokaisessa Pohjoismaassa.

Näin yritys sai meistä oman pohjoismaisen Public Affairs -tiiminsä.