Tuomas Viskari

Researcher Finland

Tuomas Viskari on tutkija, joka ennen Rud Pedersenille siirtymistään työskenteli asiantuntija- ja johtotehtävissä järjestökentällä. Näissä tehtävissä hän on saanut laajan osaamisen sosiaalipolitiikkaa, työmarkkinoita ja koulutusta koskevissa kysymyksissä. Hänen vahvuutensa on analyyttisyys ja laaja ymmärrys yhteiskunnallisista prosesseista.​

Tuomas on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon sosiologiasta Jyväskylän yliopistossa, jossa hän myös tällä hetkellä valmistelee korkeakoulutettuja työttömiä koskevaa väitöskirjaansa. ​

Tuomas on toiminut aktiivisesti Vihreissä niin puolueen luottamustehtävissä kuin lukuisissa kunnallisissa tehtävissä sekä Helsingissä että Jyväskylässä 20 vuoden ajalta.​