Trafikverkets inriktningsunderlag

Nyhet
24 jan. 2024 08:24

Förra veckan presenterade Trafikverket sitt förslag till inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2026-2037. Nu är underlaget ute på remiss fram till den 15 april. I huvudsak vill Trafikverket lägga pengarna på underhåll och alla objekt som ännu inte är påbörjade eller finansierade fullt ut, riskerar att strykas eller skjutas framåt.

Trafikverket tar inget grepp när det gäller att komma till rätta med de mycket kraftiga kostnadsökningarna i infrastrukturprojekt och man har heller inga omfattande förslag till nya finansieringslösningar. De frågorna och en rad andra blir nu föremål för omfattande diskussioner innan åtgärdsplaneringen slutligen fastställs våren 2026.

Ta gärna kontakt med oss på Rud Pedersen om ni behöver hjälp med att orientera er i arbetet med infrastruktur.

Nedan kan du läsa Rud Pedersens brief på både svenska och engelska.

Brief: Trafikverkets inriktningsunderlag (svenska)

Brief: The Swedish Transport
Administration's direction framework (english)