Frida Baugh

Public Affairs Consultant, Sverige, Stockholm

Frida var tidigare politiskt sakkunnig på Finansdepartementet där hon arbetade med konsumentfrågor. Hon har en bakgrund i Miljöpartiet och har arbetat som politisk sekreterare både i Västra Götalandsregionen och på riksdagskansliet. Frida har även djupgående kunskaper inom maritim policy, bland annat från sin tid som projektkoordinator på Havs- och vattenmyndigheten samt konsult åt MSC.