Ella Bohlin

Partner & Healthcare Director Sverige

Ella Bohlin var fram till januari 2021 regionråd i Region Stockholm med ansvar för bla cancervård, läkemedel och seniorvård. Ella har även varit styrelseledamot i fyra år i SKR, Sveriges kommuner och regioner. Ella har även arbetat i Statsrådsberedningen, samordningen mellan åren 2011-2013.

Ella har i sin roll som ledande politiker för Kristdemokratiska ett brett nätverk bland politiker i kommunerna, regionerna och på nationell nivå i Sverige, och har en djup förståelse för vård- och omsorgssektorn.

Ella har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet samt en magisterexamen i folkhälsa. Ella har erfarenhet av krishantering och medieträning från en tidigare arbetsgivare, en kommunikationsbyrå, där hon arbetade mellan 2008-2011.