Celiah Ruthberg

Public Affairs Researcher Sverige, Stockholm

Innan Celiah började på Rud Pedersen praktiserade hon på det globala life science-företaget Bayer, där hon arbetade som Corporate Public Affairs, Sustainability and Science praktikant i den nordisk-baltiska divisionen av företaget. Hon har även arbetat på kommunnivå som nämndsekreterare på kommunstyrelsen och Teknik- och klimatnämnden.

Under tidigare allmänna val har hon arbetat som valsamordnare och även som vice ordförande i en valkrets under EU-valet i Norrtälje kommun.

Celiah har en masterexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet, som även omfattade studier i politisk ekonomi, internationella relationer och global styrning.