Carl-Johan Korsås

Senior rådgivare Sverige

Carl-Johan Korsås har en gedigen karriär inom stat och kommun bakom sig. Under 1990-talet arbetade Carl-Johan som stadssekreterare med ekonomi- och budgetansvar åt kommunstyrelsens ordförande i Göteborg för att därefter vara politisk rådgivare och planeringschef på statsrådsberedningen, finans- och näringsdepartementet. Carl-Johan har även varit särskild förhandlingsman åt regeringen. Under sammanlagt 15 år har Carl-Johan tjänstgjort som kommun- och stadsdirektör samt koncernchef för Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern, Förvaltnings AB Framtiden.