Bertil Kinnunen

Partner , Sverige

Bertil var mellan åren 2014-2018 regionråd och kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Uppsala.

Bertil har en bakgrund i Socialdemokraterna och har tidigare arbetat med infrastrukturfrågor inom ramen för nationell plan.

Han var även vice ordförande i "En Bättre Sits" som är ett brett samarbete kring infrastruktur inom Mälardalsrådet. Bertil satt även i styrelsen för SKR 2015–2018 och ledde Region Uppsalas förhandlingar kring ”Uppsalapaketet”.

Expertområden
Infrastruktur och transport
Fastigheter och stadsutveckling