Andreas Celan

Public Affairs Consultant, Sverige, Stockholm

Innan Andreas kom till Rud Pedersen arbetade han för Jarl Hjalmarson Stiftelsen, som är en organisation nära knuten till Moderaterna. Han fokuserade främst på demokratisk utveckling, europeisk integration och att bidra till att bygga starka demokratiska partistrukturer, främst på Balkan och i Östeuropa. Han har även arbetat som politisk tjänsteman för både Moderaterna i Uppsala län och Västerås. Andreas har ett brett politiskt engagemang och har haft flera politiska positioner, och har det än idag. Han är utbildad statsvetare från Uppsala universitet.