Anders Åkesson

Senior Advisor Sverige

Fram till oktober 2018 var Anders regionråd i Region Skåne, med ansvar för sjukvård, primärvård, psykiatri och läkemedel. Han hade den positionen under tolv år och de sista fyra var han även vice ordförande i Regionstyrelsen.

Anders har suttit med i Sjukvårdsdelegationen inom SKR i åtta år Statens Medicinska Råd i sex år. Dagens Medicin har, flera gånger, placerat honom på listan över landets mest inflytelserika sjukvårdspolitiker. Han har varit medlem i Miljöpartiet sedan 1991 och suttit i partiets styrelse under sju år, fram till 2018. Anders är ordförande i Riksförbundet HjärtLung. Han är utbildad sjuksköterska.