Karri Kattelus

Partner Finland

Karri on osa Rud Pedersen Suomen johtoryhmää ja vastaa ICT-toimialan asiakkuuksista. Tämän lisäksi hän johtaa ja on mukana muiden toimialojen asiakastiimeissä. Karria voisikin nimittää vaikuttajaviestinnän generalistiksi.​

Hänellä on laaja kokemus työskentelystä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin asiakkaiden parissa useiden vuosien ajalta. Asiakkaiden päämäärien ja liiketoimintastrategioiden yhdistäminen laadukkaisiin vaikuttamissuunnitelmiin ja niiden menestyksekkääseen toimeenpanemiseen kuuluu Karrin erityisosaamiseen. Hän käyttää holistista lähestymistapaa, jossa integroidaan PR:n, markkinoinnin ja sidosryhmäkoalitioiden työkaluja.​

Karrin poliittinen tausta on Kansallisessa Kokoomuksessa, mutta viime vuosina hän on keskittynyt enemmän liiketoimintapuoleen. Karri omaa liiketalouden korkeakoulututkinnon Turun ammattikorkeakoulusta.