Oppikoulu vaikuttamiseen – Rud Pedersen harjoittelijan silmin

Blogit
17. jouluk. 2021 klo 06.00

Harvassa työpaikassa pääsee tekemisiin yhtä monen toimialan kanssa kuin Rud Pedersenillä. Tämä on päällimmäinen ajatukseni, kun pohdin viimekeväistä harjoittelukokemustani. Vaikuttajaviestintä on kiehtonut opintojen alusta asti, sillä olen kiinnostunut politiikan ja yritysmaailman rajapinnasta sekä monipuolisesti eri politiikkasektoreista. Pääsinkin alkuvuodesta 2021 kokeilemaan siipiäni konsulttiharjoittelijana. Se kannatti monestakin syystä.

Meidän yhteiskuntatieteilijöiden vahvuutena – ja samalla myös haasteena – on laaja mielenkiinto monia yhteiskunnallisia ja poliittisia ilmiöitä kohtaan. Siksi olinkin kovan pohdinnan edessä, kun mietin, missä haluaisin suorittaa korkeakouluharjoitteluni. Hakisinko julkiselle vai yksityiselle sektorille, ja millaisiin tehtäviin? Totesin, että vaikuttajaviestintä tarjoaa ainutlaatuisella tavalla mahdollisuuden perehtyä niin poliittisen päätöksenteon prosesseihin, eri toimialoihin kuin strategiseen asiakastyöhön ylipäätänsä. Siksi päätin hakea harjoitteluun Rud Pedersenille.

Uusia oivalluksia vaikuttajaviestinnästä

Vaikuttajaviestintä, eli tuttavallisemmin lobbaus, mielletään usein varsin suppeasti poliittiseen päätöksentekoon ja päättäjiin vaikuttamisena. Ehkä tärkein havainto, minkä harjoittelijana tein oli se, että vaikuttajaviestintä kattaa hyvin laajan skaalan palveluita. Se edellyttää paitsi poliittisen kentän, myös asiakkaan toimialan ja liiketoimintastrategian syvää ymmärrystä, jotta vaikuttaminen saadaan tukemaan asiakkaan ydinliiketoimintaa. Oli kyseessä sitten asiakas terveyssektorilta tai teknologiapuolelta, konsultin on tunnistettava alan ajankohtaisen sääntelyn lisäksi paljon muitakin alan ilmiöitä ja tärkeitä sidosryhmiä.

Yllätyin myös siitä, miten aktiivisesti työtä tehdään asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa. Suuri osa työstä on asiakkaan kanssa ideoiden pallottelua, työpajatyöskentelyä tai asiakkaan toiveiden toteuttamista sen sijaan, että konsultti neuvoo miten asiat tulisi hoitaa.

Vuorovaikutteisuus ja projektien vaihtelevuus takasivat sen, ettei harjoitteluun mahtunut kahta samanlaista päivää. Työ tarjosi tarpeeksi haastetta, mikä ylläpiti mielenkiintoani.

Konsultoinnissa korostuu monen alan asiantuntijuus

Kaikki nämä havainnot tukivat oppimistani valtavasti. Projektien kautta pääsin sukeltamaan toimialaan paitsi poliittisesta, myös hyvin teknisestä näkökulmasta, kun opettelin eri teollisuudenalojen erityispiirteitä. Oli hienoa huomata, kuinka yliopistossa omaksuttu teoreettinen näkökulma esimerkiksi energiapolitiikkaan täydentyi konkreettisesti, kun perehdyin poliittiseen valmistelutyöhön ministeriöissä ja opettelin muun muassa uusiutuvien energiamuotojen teknologiaa raportointia varten. Muutamassa kuukaudessa ehdin jo harjaantua virkamiesjargonia pullollaan olevien julkaisujen analysointiin ja kerryttämään muistilistaa ministeriöiden avainhenkilöistä.

Rud Pedersenillä kuunneltiin omia mielenkiinnon kohteitani ja minulle annetut tehtävät tukivat niitä. Pääsin osallistumaan vaikuttamissuunnitelmien, sidosryhmäkarttojen ja toimialaseurannan tekemiseen ja kehittämään myös sisäistä viestintää ja markkinointia. Talon sisältä löytyy monipuolista osaamista eri toimialoilta ja sektoreilta, ja vilkkaat kahvipöytäkeskustelut olivat kuin suoraan Ylen A-studion asiantuntijapaneelista. Pelkästään pitämällä korvat auki opin valtavasti.

Korona-aikana pienen työyhteisön etuna on se, että pääsin kohtaamaan työkavereita myös toimistolla. Apua ja tukea oli aina saatavilla nurkan takana – ja tietysti myös Teamsin kautta. Työilmapiiri oli kannustava, mikä rohkaisi oma-aloitteisuuteen ja omien mielipiteiden esille tuomiseen. Ammatillinen itsetuntoni vahvistui harjoittelukokemuksen myötä.

Oma erityisosaaminen ja mielenkiinnon painopisteet löytyvät olemalla utelias ja avoin myös tehtäville, joita ei välttämättä aiemmin kuvitellut tekevänsä. Ainakin itse harjoittelun jälkeen huomasin, että minulle kävi juuri näin – löysin uusia intohimoja esimerkiksi ICT-sektorilta, ja vahvistin olemassa olevaa osaamistani. Sain myös mahdollisuuden jatkaa yrityksessä työskentelyä harjoitteluni jälkeen, ja tällä hetkellä teen erityyppisiä tehtäviä pääosin viestinnän ja PR:n parissa tytäryhtiö King Streetillä.

Vain tulevaisuus näyttää, mihin urapolku vie, mutta tällä hetkellä se kulkee vahvasti kohti vaikuttamista. Kiitos siitä kuuluu Rud Pedersenille.

Sofia Leinonen suoritti korkeakouluharjoittelun Rud Pedersenillä helmi-toukokuussa 2021 ja työskentelee nykyään juniorikonsulttina Rud Pedersenin osana toimivan viestintätoimisto King Street PR:n palveluksessa.