Storsatsing på rådgivning til offentlige anbud

Nyheter
12. aug. 2022, 10:36

Rud Pedersen Norge forsterker sin posisjon som det ledende rådgivningsmiljøet rettet mot offentlig anskaffelser. Byrået ansetter både Espen Hansen Aspås (41), som kommer fra stillingen som seksjonssjef i Forsvarsmateriell og Kjetil Istad (47), tidligere administrerende direktør i Sykehusinnkjøp.

– Det offentlige kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner. For mange av våre kunder er dette selvsagt et svært viktig marked. Med både Espen og Kjetil ombord får Rud Pedersen en unik kompetanse på strategisk og operativ rådgivning knyttet til offentlige anbud og anskaffelsesprosesser. Deres bidrag og råd blir svært viktig for aktører som er avhengig av å lykkes i offentlige anbudsprosesser. Begge har lang erfaring og dyp kunnskap om det offentlige anskaffelsessystemet og kjenner prosessene fra anbudene utformes og helt frem til forhandlinger og kontraktsinngåelser, sier Kristian Hvilen, Managing Partner i Rud Pedersen Public Affairs Norge.

Lang erfaring med å lede anbudsprosesser
Espen Hansen Aspås har siste årene ledet mer enn 50 ulike anbudsprosesser.

– Mange selskaper opplever det som krevende å manøvrere i anbudsprosesser i offentlig sektor, der prosedyrene ofte er komplekse og langvarige, med detaljerte spesifikasjoner som fastlegges lenge før anbudene legges ut. Jeg har selv ledet en rekke slike prosesser i alt fra innkjøp av kjøretøy og våpensystemer i Forsvaret til innkjøp av leker og medisinsk forbruksmateriell i interkommunal sammenheng. Etter mange år på innkjøpssiden, blir det spennende å hjelpe leverandører til å manøvrere i dette systemet, sier Aspås.

Bidra til å opprettholde innovasjonstakten
Tidligere direktør Kjetil Istad ser store muligheter for bedre samhandling mellom offentlig og privat sektor:

– Innovasjonstakten i offentlig innkjøp må fortsette og dette kan bare skje i samspill med privat sektor. I de siste årene har innkjøpsfunksjonen gått fra å bare være en måte å redusere kostnadene på, til strategisk funksjon som bidrar til å skape bedre tjenester. Denne utviklingen må aktørene i privat sektor følge opp, og i større utstrekning jobbe for å bli en strategisk samarbeidspartner til offentlige sektor. Jeg opplever at det er et rom for samhandling som ikke er fullt utnyttet, hvor bedrifter kan være en innovativ samarbeidspartner for det offentlige. Jeg tror min erfaring kan være nyttig for både eksisterende og nye kunder for å skape en konstruktiv dialog med offentlige aktører som styrer innkjøp og anskaffelser, sier Kjetil Istad.

Espen Hansen Aspås kommer fra stilingen seksjonssjef i Forsvarsmateriell. Han har tidligere vært ledet av kontraktsavdelingen ved innkjøpsfunksjonen i Buskerud, Vestfold og Telemark-regionen og vært innkjøpssjef i Lier kommune. Han representerer FrP i kommunestyret i Asker, og har tidligere vært leder for FrP i Lier.

Kjetil Istad har tidligere vært administrerende direktør for Sykehusinnkjøp i fem år, og var før dette direktør for innkjøp og anskaffelser i Helse Sør Øst i syv år. Han kommer nå fra kommer fra Ignite Procurement AS.