Rud Pedersen re-sertifisert Miljøfyrtårn

Nyheter
27. juni 2023, 10:18

-For oss er det selvsagt at vi skal være Miljøfyrtårn-sertifisert, sier Kristian Hvilen, Managing Partner, etter det er klart at Rud Pedersen er re-sertifisert for tre nye år.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Rud Pedersen Norge jobber kontinuerlig for å tilfredsstille krav, og iverksette miljøtiltak, både på systematisk og løpende basis, for å skape mer miljøvennlig drift og et tryggere arbeidsmiljø. Våren 2023 ble Rud Pedersen Norge sertifisert for nye tre år som Miljøfyrtårn.

Hva betyr det for deg, som kunde, samarbeidspartner, leverandør eller ansatt?

Under er et utvalg av tiltak vi har gjennomført i 2022, fordelt under vår Miljøpolicy.

Vi arbeider mot kontinuerlig miljøforbedring i prosjekter og tjenester.

 • Vi har egen instruks for miljøvennlige innkjøp, og bruker kun utvalgte leverandører til nødvendige innkjøp.
 • Vi bestiller tilstrekkelig med mat til møter, men ikke i mengder som resulterer i matsvinn. Dersom det er rester fra mat til møter, blir dette spist til lunsj av andre ansatte.
 • Vi har redusert bruk av mineralvann og bruker mer springvann i møter. Dette fører til mindre pant-avfall enn tidligere.

Virksomheten skal drives i samsvar med gjeldende myndighetskrav og egne krav.

 • Vi har oversikt over alle regelverk som gjelder for arbeidsholdet. Dette oppdateres og sjekkes hvert år.

Vi bestreber oss på å ivareta helse og sikkerhet til våre ansatte.

 • Vi tilbyr hjemmekontor og tilpassede dager etter skjønn, samt tilbyr digitale møtefasiliteter ved enhver anledning. Alle ansatte har fått tilbud om bistand til å anskaffe skjermer og annet fysisk materiell etter behov for å sikre en forsvarlig hjemmekontorsituasjon under pandemien. Dette tiltaket fortsetter, da hybridkontor fortsatt er en realitet for samtlige ansatte.
 • Vi har et stort utvalg av ergonomiutstyr som LED-lyslamper (terapilamper), fotstøtte, freedesk, balansebrett, hev-senk pult, og veltilpassede kontorstoler som er innstilt sammen med fysioterapeut.
 • Vi har bedriftsavtale med den digitale helsetjenesten Aurora Helse, som gir tilgang til allmennlege, psykolog, fysioterapeut, personlig trener, ernæringsfysiolog og hudlege. Alle ansatte har Pluss abonnement og kan booke time ved behov, som arbeidsgiver dekker økonomisk.

Vi skal redusere vår påvirkning på klima og miljø så langt det er mulig.

 • Vi har egen retningslinje for miljøvennlige tjenestereiser, og det skal alltid kjøpes klimakvoter.
 • Vi har avfallssystem som er tilpasset avfallsfraksjonene (avfallstypene) som oppstår i virksomhetens drift og som er i tråd med avfallsforskriften.
 • Vi har fravalg av parkeringsplass i bakgården.
 • Transport er blitt påvirket av at landet igjen har åpnet opp. Samtidig gjennomfører vi de fleste møter elektronisk, i større grad enn før pandemien, noe som likevel påvirker mengden transport til kundemøter andre steder i Oslo/Norge/Utlandet i positiv retning.

Vi ønsker alltid innspill om hvordan vi kan forbedre vårt miljøarbeid velkommen. Ta gjerne kontakt med oss for å høre mer!