Kjetil Istad blir rådgiver i Rud Pedersen

Nyheter
10. aug. 2022, 11:17

Kjetil Istad (47) tidligere administrerende direktør i Sykehusinnkjøp, har begynt som seniorkonsulent i kommunikasjonsbyrået Rud Pedersen Public Affairs. Her skal han bidra til å skape bedre helsetjenester for pasientene, gjennom å styrke partnerskapet mellom private og offentlige aktører.

–Med Kjetil på laget har vi i Rud Pedersen en unik posisjon som strategisk rådgiver i anbuds- og anskaffelsesprosesser i helsesektoren, og vi er svært glade for å få Kjetil ombord. Gjennom å bygge opp Sykehusinnkjøp som foretakets første administrerende direktør, har Kjetil Istad bidratt til å utvikle innkjøpsfunksjonen som en strategisk ressurs i helsesektoren, sier Ånen Ringard, som leder helseteamet i Rud Pedersen.

Helseteamet i Rud Pedersen bistår kundene med blant annet myndighetskontakt, markedsadgang og strategisk kommunikasjon.

Vil forbedre helsevesenet for pasientene
For Kjetil Istad var det å begynne i Rud Pedersen et naturlig steg videre:
–Jeg har i mine ulike lederroller i helsevesenet bidratt til løfte innkjøp til et strategisk nivå for å forbedre helsetjenestene for pasientene. I Rud Pedersen kan jeg jobbe videre med dette, med en annen tilnærming, ved å rådgi og utvikle leverandørene som jobber mot helsevesenet. Det er et sterkt ønske i Rud Pedersen om å være med og skape et bedre helsevesen for pasientene, som jeg kjenner meg godt igjen i, sier han.

Behov for økt samspill mellom offentlig og privat sektor
Kjetil Istad ser store muligheter for bedre samhandling mellom offentlig og privat sektor innenfor helsesektoren:
–Innovasjonstakten i offentlig innkjøp må fortsette og dette kan bare skje i samspill med privat sektor. I de siste årene har innkjøpsfunksjonen gått fra å bare være en måte å redusere kostnadene på, til strategisk funksjon som bidrar til å skape bedre tjenester. Denne utviklingen må aktørene i privatsektoren følge opp, og i større utstrekning jobbe for å bli en strategisk samarbeidspartner til offentlige sektor. Her må det jobbes med blant annet tankesett, kultur og etiske spilleregler, sier Kjetil Istad.

Istad ser store muligheter for å bidra som rådgiver:
–Jeg opplever at der er et rom for samhandling som ikke er fullt utnyttet, hvor bedrifter kan være en innovativ samarbeidspartner for det offentlige. Jeg tror min bakgrunn kan være nyttig for både eksisterende og nye kunder for å initiere en god og konstruktiv dialog med de offentlige aktørene som styrer innkjøp og anskaffelser i helsesektoren, og for så vidt til det offentlige generelt.

Kjetil Istad kommer fra Ignite Procurement AS. Han har tidligere vært administrerende direktør for Sykehusinnkjøp i fem år, og var før dette direktør for innkjøp og anskaffelser i Helse Sør Øst i syv år. Istad bor i Oppegård, med kone og fire barn.