Bli med på Arendalsuka 2023

Nyheter
21. feb. 2023, 08:43

Mandag 14. august er det duket for Arendalsuka – Norges største politiske møteplass! Vi hjelper deg med å få oversikt over de viktigste debattene, bygge solide relasjoner og skape arrangementer som setter riktige spor.

For de fleste er Arendalsuka et steg på veien for å nå frem til viktige interessenter, og til å påvirke samfunnsutviklingen. Rud Pedersen har årelang erfaring med å skape riktig type engasjement både før, under og etter Arendalsuka. Dette er noe av det vi kan gjøre for deg:

1. Navigere

Arendalsuka vokser for hvert år, og i 2022 var det hele 1725 arrangementer og 150.000 personer til stede. Vi har oversikt over programmet og arrangementene, og håndplukker de debattene som er viktigst for deg. Om du ikke kan delta selv, deltar vi for deg og gir deg en oppsummering og analyse i etterkant. Slik får du med deg hva debattene handler om, hvem som sier hva og hvorfor, og hva som er ditt mulighetsrom videre. Vi lager sørger også for løpende sparring og support om du ønsker det.

2. Engasjere

Arendalsuka gir deg sjansen til å møte politikere, organisasjoner og andre samfunnsaktører. Men - det er mange om beinet. Skal du bli hørt og husket må du bringe til torgs et tema og en problemstilling som er engasjerende, aktuell og relevant for de du ønsker å nå. Vi vet hvem du bør snakke med om hva, når og på hvilken måte. Målet er å skape så stort engasjement rundt din problemstilling at det gir positive ringvirkninger videre.

3. Påvirke

Alle kan lage et arrangement, men alle er ikke like vellykkede. Gode arrangementer setter riktige spor. Det krever skreddersøm, fagkunnskap, nettverk og bred erfaring. Panelsamtalen eller debatten må ha en vinkling som er så aktuell og relevant at de riktige deltakerne har lyst å være med. De skal også få lyst å følge opp både tematikk og relasjoner i etterkant. Med Rud Pedersen får du arrangementer som setter tema og problemstilling på agendaen på riktig måte. Vi legger vår stolthet i å utvikle arrangementer med høy kvalitet og som samler politikere, fagpersoner og organisasjoner med gjennomslagskraft. Det gjøres gjennom solide konsepter, spisskompetanse på ditt fagområde, god planlegging og dreven ordstyrer. Vi sørger også for kommunikasjon i forkant og etterkant, profesjonell streaming, lokaler og alt det praktiske. Vær tidlig ute - her er det rift om beinet.

4. Bygge

Arendalsuka er bare et steg på veien til å skape gode nettverk. Det er viktig å holde relasjoner ved like også etter Arendalsuka. Som alltid handler det om timing, budskap og kjemi. De du møter vil gjerne høre fra deg senere om det er hyggelig og faglig relevant. Vi hjelper deg med å gjøre dette på riktig måte.

Kontakt oss!

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg?
Kontakt vår CCO Ann-Kathrin Årøen [email protected] / tlf +47 41 40 52 46

Viktige datoer:

• Torsdag 9. februar åpnes det for å invitere politikere.
• Mandag 13. februar kl. 09.00 åpnes det for påmelding av stands.
• Torsdag 16. februar åpnes det for påmelding av arrangementer.
• 15. mai er siste frist for å invitere en politiker fra et stortingsparti.
• 7. juni er siste frist for gratis påmelding av arrangementer.
• 4. august er siste frist for å melde på nye arrangementer.

PS!

Arendalsuka i år finner sted én måned før lokalvalget. Det innebærer også at politikerne må prioritere hardt hvilke arrangement de skal delta på. Her gjelder det å være tidlig ute!