John Maxfield Steineger

Senior Advisor, Norway

John gikk av som generalmajor i luftforsvaret i mars 2020. Han har lang ledererfaring og har vært i toppledelsen i både det norske forsvaret og i offentlig helsevesen. Han har en inngående forståelse av politiske prosesser.

John har foretatt store omstruktureringer i mange av enhetene han har vært ansvarlig for, noe som har resultert i betydelige produktivitetsøkninger, kvalitetsforbedringer og kostnadsreduksjoner. Han har unik erfaring i, og kunnskap om, menneskelig ytelse og begrensninger og deres implikasjoner både på individ- og organisasjonsnivå.

Han har mange års erfaring som seniorkonsulent innen leder- og ledergruppeutvikling og organisasjonsendringer. Han har også vært executive coach for toppledelse og ledere.