Janne Nyhus

Consultant Norway

Janne har over 25 års erfaring fra politikk og organisasjonsliv.

Hun har hatt verv på lokalt, fylkes- og nasjonalt nivå i Sosialistisk Ungdom (SU) og Sosialistisk Venstreparti (SV), og har omfattende innsikt og kunnskap om norsk politikk.

Janne har i tillegg vært politisk rådgiver for blant annet Norsk studentorganisasjon og Frivillighet Norge.

Etter mange år i organisasjonslivet, har Janne god kjennskap til å arbeide med politikk, kommunikasjon og strategi. Hun har bred erfaring med å drive politiske prosesser opp mot Stortinget og innenfor ulike departementer.

Janne har en bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo.

Janne er for tiden i permisjon.