Heidi Arnesen Austlid

Senior Advisor Norway

Heidi har 12 års ledererfaring fra teknologi- og forlagsbransjen, som administerende direktør i Forleggerforeningen (2020-2023), IKT-Norge (2015-2020) og Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare (2007-2011). Hun har i tillegg jobbet i Kunnskapsdepartementet med regjeringens digitaliseringspolitikk for utdanningssektoren, likestilling i utdanningssektoren og lærerrekruttering.

Heidi har bred organisasjonserfaring og styreerfaring fra forskning, utdanning, teknologi, oppstartselskaper og frivillig sektor, blant annet fra NTNU og Forskningsrådet. I tillegg har hun vært medlem av flere regjeringsnedsatte råd og utvalg.

Heidi har bred kompetanse innen ledelse og innovasjon, omdømmebygging og myndighetskontakt, offentlig forvaltning og kultur- og kunnskapssektoren, og hvordan digitalisering kan bidra til å løse samfunnsutfordringer.