Gørill Husby Moore

Partner and Director Energy, Climate and Industries, Norway

Gørill Husby Moore leder Rud Pedersens spesialiserte team innen energi, klima og industri, en sektor som stadig møter omstillingskrav og nye reguleringer. Hun jobber sammen med kunder for å navigere og forstå de regulatoriske og politiske omstillingsprosessene som følger av nullutslippsagendaen. Hun ser det som virksomhetskritisk for bedrifter å være en proaktiv del av løsningene på klimaendringer og energiomstillingen. Hun har omfattende erfaring med å jobbe med kunder innen fornybar energi, vindkraft, alternative drivstoff og CCSU.

Gørill er en svært erfaren konsulent og har jobbet med kunder innen mange ulike sektorer. Hun har mer enn 15 års erfaring fra kundesiden, der hun jobbet som premissleverandør i grenselandet mellom politikk og næringsliv, med kommunikasjon og politisk innsikt som sitt viktigste verktøy. Hun har leder policy og kommunikasjonsarbeidet hos flere store internasjonale NGOer, og har jobbet mye med samfunnsansvar og bærekraft inn mot ulike næringslivsaktører.

I tillegg har Gørill arbeidet som utenriksjournalist med base i Afrika og Mexico, der hun skrev for en rekke skandinaviske aviser og TIME Magazine. Hun har også vært Nordenkorrespondent for britiske JANE´s Intelligence Review og sjefredaktør i pressebyrået IPS. Hun ledet alt kommunikasjonsarbeidet for NRK TV-aksjonen i 2009, og står bak en rekke prisvinnende kampanjer som #stoppbryllupet i 2014.

Gørill har hovedfag i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Som akademiker var hun stipendiat ved Nordisk Afrikainstitutt i Uppsala og ved Fredsforskningsinstituttet Oslo (PRIO), hvor hun studerte politisk islam.