Espen Amundsen

Senior Advisor, Norway

Espen er pensjonert generalmajor i Luftforsvaret med 40 års tjeneste i Forsvaret. Han har vært en del av toppledelsen i Forsvaret. Espen har vært sjef for Personell, økonomi- og styringsstaben i Forsvarsstaben, Forsvarets økonomidirektør og stabssjef Luftforsvarsstaben. Han har omfattende erfaring fra samarbeid med Forsvarsdepartementet og erfaring fra styrearbeid.

Espen er utdannet ved Sjøkrigsskolen/Intendanturlinjen, Forsvarets stabsskole og Forsvarets høgskole. Han har en Master of Administrative Science fra USA.