Christina Højer Mørkve

Public Affairs Manager, Norway

Christina har bred erfaring som politisk rådgiver. Hun arbeidet tre år i Brussel som Europarådgiver ved Osloregionens Europakontor, og har arbeidet som politisk rådgiver i Høyres Hovedorganisasjon.

Christina er innvalgt som medlem av Drammen kommunestyre og Viken Fylkesting på vegne av Høyre. I Rud Pedersen jobber hun i hovedsak innenfor transport og infrastruktur, energi og klima, og teknologi. Christina har en master i Internasjonale menneskerettigheter fra jussfakultetet ved Universitetet i Oslo, og en bachelor i statsvitenskap.