Bjørn Egenberg

Senior Advisor, Norway

Bjørn er utdannet ved Sjøkrigsskolen i 1981, og har en master (cand scient) i oseanografi fra Universitetet i Bergen. Hans landtjenesteoppdrag inkluderer stabssjef, Marinestaben; Transformasjonssjef, Sjøforsvaret; Marineattaché/Assisterende Forsvarsattaché, Norges ambassade i Washington DC; Sjef, Fregattvåpenet; Programoffiser, NATOs senter for maritim forskning og eksperimentering; Operasjonsoffiser, Maritimt hovedkvarter. Hans operative turer inkluderer sjef, KNM Bergen og krigføringsoffiser på flere marinefartøyer.

Siden 2018 har han jobbet som konsulent og var president i Sjømilitære Samfund 2018-22.