Andreas Berg

Senior Advisor Norway

Andreas Berg har over 25 års erfaring innen farmasøytisk industri både i Norge, på nordisk nivå, europeisk nivå og globalt nivå. Han har også 4,5 års erfaring som daglig leder i et av Norges største legemiddelselskap.

Andreas har vært aktiv i styret for legemiddelindustrien i Norge og har sittet som styremedlem i American Chamber of Commerce Norway. Han har bred kompetanse innenfor politikk- og markedstilgangsarbeid i det norske helsevesenet. Andreas arbeider også i digitaliseringsprosjekter, med fokus på digital kundedialog med helsepersonell.