Anders Westlie

Senior Consultant, Norway

Anders har over ti års erfaring innen norsk helsestyring og omfattende kunnskap innen e-helse og digitalisering fra både Helsedirektoratet og som seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Anders har hatt sentrale posisjoner i arbeidet med å bygge e-helseinitiativer. Dette gjelder alt fra utvikling av nasjonale strategier, tolking av konsekvenser av tekniske problemstillinger til ny politikk, opprettelse av nasjonale strukturer for koordinering, innføring av nye finansieringsmodeller og organisatoriske endringer for økt digitalisering. Anders hadde også en sentral rolle i omorganiseringen av den norske sentrale helseforvaltningen i 2015, herunder opprettelsen av Direktoratet for e-helse.

Han har en Master i filosofi innen helseøkonomi, politikk og ledelse fra Universitetet i Oslo.