EU:n supervuosi 2024 lähestyy – näihin kehityksiin kannattaa varautua

Blogit
11. toukok. 2023 klo 12.34

Rud Pedersen Public Affairs juhlisti Eurooppa-päivää 9.5. sukeltamalla eurooppalaisen edunvalvonnan maailmaan. EU-seminaarimme veti Musiikkitalon Terassilämpiön täyteen, eikä ihme. EU-vaikuttamisen huippuasiantuntijat Peter Vis ja Ilaria Lojodice Brysselin toimipisteestämme tarjosivat kuulijoille analyysiä EU-politiikan tulevaisuudesta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman seuraavista askeleista.

Europarlamenttivaalit siintävät reilun vuoden päässä. Parlamentin lisäksi myös komissio vaihtuu. Valmistautuminen uusiin tuuliin on jo käynnissä, ja lähestymme kriittistä aikaa EU-edunvalvonnan kannalta. Jotta viestisi huomioitaisiin tulevalla viisivuotiskaudella, vaikuttamistyö kannattaa aloittaa jo nyt.

Mitkä ovat ne EU-politiikan lähitulevaisuuden kohtalonkysymykset, joihin yritysten ja organisaatioiden kannattaa nyt valmistautua? Vis ja Lojodice näkevät neljä painopistettä, jotka tulevat määrittelemään seuraavan komission agendaa 2024–2029:

1. Vihreän kehityksen ohjelma
Asetettuaan ilmastoneutraaliustavoitteen vuodelle 2050 ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevan välitavoitteen vuodelle 2030, EU on kääntämässä huomionsa vuoden 2040 ilmastotavoitteeseen. Tavoitteen asettaminen tulee todennäköisesti käynnistämään uuden sääntelyaallon. Samaan aikaan useat asiantuntijat ovat todenneet, että nykyiset toimet eivät riitä ilmaston lämpenemisen rajaamiseen 1,5 asteeseen. Kuinka paljon tästä tavoitteesta joustetaan ja millä konkreettisilla keinoilla unioni edistää tehokkaita päästövähennyksiä lähivuosina?

2. Strateginen riippumattomuus
EU:ssa on havahduttu tarpeeseen vahvistaa unionin strategista autonomiaa ja irtautua haitallisista riippuvuussuhteista. Toimitusketjujen monipuolistaminen ja unionin oman tuotantovarmuuden turvaaminen ovat kysymyksiä, joihin tulevalla kaudella tullaan ottamaan kantaa. Huoli huoltovarmuudesta tarjoaa mahdollisuuksia toimijoille lukuisilla sektoreilla aina energiasta ja raaka-aineista teknologiaan ja digitalisaatioon.

3. Kasvu
EU:n kilpailukyvyn turvaaminen ja pitkän aikavälin kasvun takaaminen vaativat investointeja. Maapallon ekologinen kantokyky, taloudellinen epävarmuus ja Euroopan ikääntyvä väestö ovat vain muutamia esimerkkejä kipukohdista kasvun tiellä. Unionin monivuotinen rahoituskehys on avainasemassa haasteisiin vastaamisessa. EU-rahoitusta tullaan kanavoimaan etenkin hankkeisiin, jotka edistävät unionin kestävää talouskasvua ja strategista autonomiaa sekä tehostavat kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia.

4. Naapurialueet ja laajentuminen
Ukrainan tukeminen tulee olemaan EU:lle prioriteetti myös tulevalla viisivuotiskaudella. Lisäksi Ukraina haluaa unionin jäseneksi ripeällä aikataululla. Jäsenyysneuvottelut vievät kuitenkin vuosia. Avainasemassa ovat myös EU:n suhteet Balkanin alueeseen, josta löytyy useita unionin jäsenehdokasmaita. Erityistä huomiota tulevat edellyttämään lisäksi yhteydet Afrikkaan sekä muuttovirtoihin vastaaminen. Globaalien ristipaineiden alla EU:ssa toimivilla yrityksillä ja organisaatioilla on liuta sekä haasteita että mahdollisuuksia navigoitavana.

Alati muuttuvaan eurooppalaiseen toimintaympäristöön sopeutuminen, muutoksien ennakoiminen ja niihin vastaaminen ovat oma taiteenlajinsa – puhumattakaan kehityskaariin vaikuttamisesta. Omien prioriteettien oikea-aikainen viestiminen keskeisille tahoille edellyttää paitsi rautaista asiantuntemusta ja kokemusta, myös kattavia verkostoja EU-kentillä. Rud Pedersen Public Affairsilta löytyy tätä kaikkea. Olethan yhteydessä, jos tarvitset luotettavaa ja näkemyksellistä edunvalvontakumppania vaikuttamistyösi tueksi!

Rud Pedersen Public Affairs Helsinki: [email protected].

Katso tallenne Eurooppa-päivän tilaisuudesta kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Rosa Kotoaro työskentelee konsulttina Rud Pedersenin Helsingin toimipisteessä.