Tallinn 16x4.5

Webinar: Hur kommunicerar du när krisen kommer?

Ett samtal mellan fyra erfarna krishanterare om hur du kommunicerar i kris, förbereder dig för att hantera kriser och drar lärdomar efter krisers akuta skede.

Nisha Besara leder ett samtal med Andreas Krohn, Jesper Brandt och Peter Wennö om hur man kommunicerar i kris.

Tid: Tisdag 28/4, kl 12.00

Följ länken för anmälan och registrering.

Kontakt